Điều khoản dịch vụ
A.Điều khoản chung
Khi bạn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, dịch vụ nào được cung cấp thông qua ứng dụng, website thuộc Car Doctor (“Hệ thống”) của Công ty
Cổ phần Aggregatori Capaci (sau đây gọi chung là “chúng tôi” hoặc “Công ty”) nghĩa là bạn đã đồng ý với toàn bộ Điều khoản Dịch vụ này. Chúng tôi
có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản Dịch vụ này vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi
được đăng trên Hệ thống. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, bạn chấp nhận và cam
kết tuân thủ những thay đổi đó.
Vui lòng kiểm tra thông báo Tài khoản và email thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.
1. Giới thiệu
Chúng tôi cung cấp dịch vụ kết nối các Garage sửa chữa, cứu hộ ô tô và các dịch vụ khác liên quan đến ô tô (“Garage”), các nhà cung cấp phụ tùng,
linh kiện, phụ kiện cho ô tô uy tín (“Nhà cung cấp”) với khách hàng là những Người dùng ô tô (“Khách hàng”). Garage, Nhà Cung Cấp và Khách hàng
sau đây gọi chung là (“Người dùng” hoặc “bạn”). Dịch vụ được chúng tôi cung cấp theo định nghĩa tại đoạn này được gọi chung là “Dịch vụ”.
Khi tham gia vào hệ thống của chúng tôi, Khách hàng có thể nhanh chóng tìm kiếm các Garage và Nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu. Đồng thời Garage
và Nhà cung cấp có thể quảng bá và cung cấp sản phẩm, dịch vụ của mình đến tay Khách Hàng ở khắp mọi nơi ở Việt Nam.
Dịch vụ kết nối nói trên được chúng tôi cung cấp thông qua hệ thống này. Trong mọi trường hợp, chúng tôi đóng vai trò là bên trung gian kết nối và chịu
trách nhiệm duy nhất về chất lượng Dịch vụ kết nối của mình.
Hợp đồng sử dụng dịch vụ được xác lập giữa Khách hàng và Garage thông qua hoạt động đặt lịch trên hệ thống của chúng tôi và cung cấp dịch vụ trên
thực tế. Hợp đồng mua bán được xác lập giữa Khách hàng và Nhà cung cấp được thực hiện thông qua hoạt động đặt hàng qua hệ thống và giao hàng
trên thực tế. Hợp đồng sử dụng dịch vụ và Hợp đồng mua bán nói trên tuân theo các quy định trên hệ thống, thỏa thuận giữa Người dùng với nhau được
ghi nhận trên hệ thống và các văn bản cam kết khác của Người dùng khi sử dụng truy cập hệ thống. Người dùng chịu trách nhiệm đối với các Hợp đồng
giữa họ, việc đăng bán, thực hiện dịch vụ, giao hàng và bảo hành. Chúng tôi không can thiệp vào giao dịch giữa các Người dùng, trừ trường hợp Công
ty có thỏa thuận khác với một trong các bên Người dùng.
2. Hướng dẫn sử dụng
Khi truy cập vào hệ thống của chúng tôi, các cá nhân phải đảm bảo đủ 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp,
đảm bảo mình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện để thực hiện các giao dịch trên hệ thống này theo quy định Pháp Luật Việt Nam hiện
hành. Các tổ chức cam kết đã đăng ký kinh doanh và hoạt động theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo người đại diện cho tổ chứco thực hiện các thao
tác trên Nền tảng là người có thẩm quyền hoặc được người có thẩm quyền phân công nhiệm vụ.
Chúng tôi sẽ cấp một Tài khoản cho mỗi Người dùng để sử dụng các Dịch vụ trên hệ thống của chúng tôi. Người dùng sẽ phải đăng ký tài khoản với
thông tin trung thực, cập nhật các thông tin này nếu có bất kỳ thay đổi nào và thông báo cho chúng tôi khi Tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi
không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào trên hệ thống của chúng tôi với mục đích thương mại, nhân danh chúng tôi hoặc bất kỳ đối tác nào của chúng tôi vì bất kỳ mục đích gì nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều khoản nào, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của khách mà
không cần báo trước.
B. Điều khoản chi tiết
1. Tài khoản và bảo mật
1.1. Người dùng đồng ý:
a. thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin đăng nhập;
b. dùng Tài khoản để sử dụng mọi dịch vụ được chúng tôi cung cấp trên nền tảng;
c. để đảm bảo trải nghiệm khách hàng, một khi người dùng đã đăng nhập thành công trên thiết bị của mình, người dùng đồng ý cho phép hệ thống tự
động đăng nhập vào ứng dụng và các website được gắn với ứng dụng dưới dạng webview;
d. đảm bảo đăng xuất khỏi Tài Khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên hệ thống khi sử dụng thiết bị không thuộc sở hữu của mình;
e. không chuyển nhượng, cho thuê hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào cho phép người khác sử dụng Tài Khoản của mình;
f. thông báo ngay lập tức với chúng tôi nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép đối với tài khoản, tên đăng nhập hoặc mật khẩu của mình. Người
dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với mọi hoạt động được thực hiện dưới tên đăng nhập và Tài Khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc
việc sử dụng đó không do Người dùng thực hiện. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với Người dùng
hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép Tài Khoản hoặc từ việc không tuân thủ Điều khoản Dịch vụ này của Người dùng.
1.2. Người dùng có thể sử dụng Tài khoản của mình để truy cập vào website hoặc dịch vụ khác của các đơn vị cung cấp khác nếu được chúng tôi cho
phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. Chúng tôi không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng, bảo mật, dịch vụ, chính
sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi
bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều khoản Dịch vụ và/hoặc Chính sách Bảo
mật của chúng tôi. Việc sử dụng sản phẩm dịch vụ; tuân thủ các điều khoản sử dụng và các quy định liên quan theo yêu cầu của các đơn vị cung cấp là
thoả thuận giữa Người dùng và đơn vị cung cấp tương ứng. Chúng tôi không kiểm tra và không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung thoả thuận nào giữa
Người dùng và các đơn vị này.
1.3. Người dùng đồng ý rằng chúng tôi có toàn quyền xóa Tài khoản và tên đăng nhập của Người dùng ngay lập tức; gỡ bỏ khỏi hệ thống của Công ty
bất kỳ nội dung nào liên quan đến Tài khoản của Người dùng với bất kỳ lý do nào mà không có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với
Người dùng hay bên đối tác nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc:
a. Tài khoản và tên đăng nhập không hoạt động trong thời gian dài;
b. Cung cấp thông tin sai sự thật;
c. Vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều khoản Dịch vụ này;
d. Có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rồi, xâm phạm, đe dọa hoặc làm dụng, tuyên truyền gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng hoặc chống phá nhà
nước;
e. Một Người dùng có nhiều Tài khoản khác nhau;
f. Có hành vi gây hại tới những Người dùng khác, các bên thứ ba hoặc các đối tác của Công ty;
g. Có hành vi gian lận, trục lợi hoặc lôi kéo, thao túng người khác thực hiện hành vi gian lận, trục lợi từ chính sách của Công ty.
Việc sử dụng Tài khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có
thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Người dùng. Trường hợp có tranh chấp liên quan đến xóa Tài khoản của Người dùng hoặc việc sử dụng
của bạn đối với Dịch vụ với bất kỳ lý do gì, chúng tôi có quyền xóa Tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo.
1.4. Trong trường hợp Người dùng, vì lý do cá nhân, không thể sử dụng Tài khoản, Người dùng có thể yêu cầu xóa Tài khoản bằng cách thông báo đến
chúng tôi thông qua hệ thống, email, hotline, công văn.
1.5. Người dùng có trách nhiệm hoàn thành các giao dịch phát sinh trước thời điểm xoá Tài khoản.
1.6. Người dùng đồng ý rằng tất cả các thẻ giảm giá và chương trình ưu đãi áp dụng cho Tài khoản sẽ bị xóa bỏ vào thời điểm xóa Tài khoản. Các vấn đề
khác liên quan đến việc xóa Tài khoản sẽ được giải quyết theo chính sách của Công ty từng thời điểm.
1.7. Chúng tôi không có trách nhiệm bồi thường và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến
việc xoá Tài khoản; Người dùng đảm bảo chúng tôi được miễn trừ mọi khiếu nại và tranh chấp có liên quan.
1.8. Chúng tôi không có trách nhiệm bồi thường và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến
việc xoá Tài khoản; Người dùng đảm bảo chúng tôi được miễn trừ mọi khiếu nại và tranh chấp có liên quan.
2. Quyền sở hữu và tài sản trí tuệ
2.1. Tài Sản Trí Tuệ bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp đối với bất kỳ tác phẩm,
bản vẽ, thiết kế, sáng kiến, nhãn hiệu và các tài sản trí tuệ khác theo quy định pháp luật, có sẵn hoặc được tạo ra từ các tài liệu, thông tin do chúng tôi
cung cấp, hoặc được tạo ra từ chính sự nghiên cứu, tìm tòi, sự sáng tạo của Người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống.
2.2. Tài Sản Trí Tuệ do chúng tôi cung cấp bằng bất cứ phương tiện nào hoặc được tạo ra từ các thông tin, dữ liệu do chúng tôi cung cấp được đăng tải
trên bất kỳ phần mềm, ứng dụng, website trực thuộc hoặc ngoài hệ thống Công ty đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và các đối tác có liên quan
của Công ty bất kể các tài sản này đã được ghi nhận đăng ký hay chưa đăng ký tại hệ thống đăng ký quốc gia về quyền sở hữu trí tuệ.
2.3. Nếu bạn là chủ sở hữu của quyền sở hữu trí tuệ hoặc là đại diện được ủy quyền chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và bạn tin rằng các quyền của bản
thân hoặc của thân chủ có nguy cơ bị xâm phạm, vui lòng gửi văn bản đến chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu như hướng dẫn để hỗ trợ
việc giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp và sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất.
3. Điều khoản sử dụng
3.1. Người dùng được phép sử dụng hệ thống và Dịch vụ do Công ty cung cấp kể từ thời điểm Người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện khi
đăng ký Tài khoản. Quyền sử dụng hệ thống của Công ty sẽ bị chấm dứt trong trường hợp Người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào
được quy định tại Điều khoản Dịch vụ này hoặc các chính sách của Công ty theo từng thời điểm. Việc chấm dứt có thể bằng hoặc không cần thông báo.
3.2. Người dùng cam kết:
a. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin được yêu cầu khi đăng ký Tài khoản. Không kê khai thông tin gian dối hoặc lấy thông tin của người khác để
đăng ký và sử dụng hệ thống, không cho thuê Tài khoản hoặc bán Tài khoản;
b. Đồng ý với các chính sách của Công ty tại từng thời điểm;
c. Không tải lên, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ nội dung, hình ảnh nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang
mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, phân biệt chủng tộc, cạnh tranh không
lành mạnh hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;
d. Không đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên khi chưa
được người giám hộ đồng ý hoặc sử dụng Dịch vụ nhằm mục đích trực tiếp hoặc gián tiếp gây tổn hại cho người chưa thành niên;
e. Không sử dụng Dịch vụ hoặc đăng tải Nội dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ
chức;
f. Không được giả tạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền tải
thông qua hệ thống của Công ty;
g. Sử dụng ngôn từ dưới dạng lời nói hoặc văn bản và hành vi lịch sự, phù hợp trong suốt quá trình giảng dạy, học tập, tương tác và giao tiếp với Người
dùng khác trên hệ thống của Công ty. Không sử dụng lời nói, từ ngữ cho các mục đích xâm hại, quấy rối hoặc các mục đích khác vi phạm quy định của
pháp luật Việt Nam;
h. Không can thiệp, điều khiển, làm gián đoạn hệ thống hoặc máy chủ hoặc phần mềm được liên kết với hệ thống hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm
hệ thống của người khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, quy trình, chính sách, luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với hệ thống;
i. Không gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sao chép, sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của hệ thống mà không được
sự cho phép rõ ràng của Công ty;
j. Không thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm suy yếu hệ thống hoặc,
máy chủ hoặc hệ thống liên kết với hệ thống của Công ty;
k. Không sử dụng hệ thống của chúng tôi cho các mục đích xâm phạm quyền riêng tư của người khác;
l. Không đăng ký sử dụng hệ thống để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng liên quan đến hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở
trên; và/hoặc
m. Không thực hiện bất kỳ hành động nào để có thể phá hoại hệ thống xếp hạng, ghi nhận ý kiến phản hồi của chúng tôi.
3.3. Người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống được quyền khiếu nại, báo cáo đến hệ thống của chúng tôi trong trường hợp quyền và lợi ích của
mình bị xâm phạm bao gồm nhưng không giới hạn bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; bị đe dọa bằng vũ lực hoặc bằng tinh thần; bị phỉ báng, thóa mạ
gây ảnh hưởng đến tâm lý hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày.
3.4. Người dùng thừa nhận rằng Công ty và các bên đối tác của mình có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, tạm dừng, gỡ bỏ bất
kỳ nội dung hoặc thông tin nào được đăng tải trên hệ thống. Không giới hạn ở những điều trên, Chúng tôi và Các Bên đối tác của mình có quyền gỡ bỏ
bất kỳ nội dung và/hoặc gỡ bỏ, xóa, khóa bất kỳ tài khoản nào khi (a) xâm phạm đến Điều khoản Dịch vụ; (b) nhận được khiếu nại từ Người dùng khác;
(c) nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các yêu cầu pháp lý từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv)
những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật.
3.5. Người dùng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ và tiết lộ thông tin từ Tài khoản của Người dùng trong trường
hợp pháp luật yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quan điểm của
chúng tôi thì viêc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều khoản Dịch vụ; (c) phản hồi các
khiếu nại về nội dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người dùng liên quan đến chăm sóc khách hàng; (e) nâng
cáo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm Người dùng; hoặc (g) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Công ty, Người dùng và/hoặc cộng đồng.
4. Vi phạm Điều khoản Dịch vụ
Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, chúng tôi có thể xem xét áp dụng một hoặc kết hợp các hình thức sau đây:
a. Xóa danh mục sản phẩm
b. Giới hạn quyền sử dụng Tài khoản;
c. Đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản
d. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại;
e. Giới hạn quyền sử dụng Tài khoản;
f. Xử lý hành chính/dân sự/hình sự theo quy định pháp luật.
5. Đặt hàng, sử dụng dịch vụ và thanh toán
5.1. Khách hàng có thể trả tiền mặt trực tiếp cho người vận chuyển vào thời điểm nhận hàng (trong trường hợp mua sản phẩm dùng cho ô tô) hoặc
thanh toán tiền mặt trực tiếp cho Garage sau khi hoàn thành dịch vụ (trong trường hợp sử dụng dịch vụ dành cho ô tô). Ngoài ra, Khách hàng có thể sử
dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt được áp dụng trên hệ thống của Công ty vào từng thời điểm.
5.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/
hoặc thông tin thanh toán và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở khoản 5.1 ở trên của Người dùng.
6. Giải quyết tranh chấp
6.1. Chúng tôi cố gắng đưa ra các quy tắc rõ ràng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hoặc hy vọng sẽ tránh được tranh chấp giữa Người dùng và Công
ty. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp, bạn nên nắm rõ về chính sách của Công ty để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
6.2. Các bên cần đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng phương thức thương lượng, hòa giải. Chúng tôi đóng vai trò hòa giải và
kết nối nguyện vọng của các bên và cố gắng tìm ra giải pháp hợp lý nhằm hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Nếu vấn đề không thể giải quyết được
bằng phương pháp thương lượng, hòa giải, Người dùng có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương để giải quyết các tranh chấp phát
sinh này.
6.3. Mỗi Người dùng cam kết và đồng ý rằng mình sẽ không tiến hành thủ tục tố tụng hoặc bằng cách khác khiếu nại đối Công ty hoặc các đối tác của
Công ty liên quan đến bất kỳ hoạt động nào trong quá trình sử dụng hệ thống hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng hệ thống khi chưa
có chứng cứ xác thực và chưa tham gia đối thoại, thương lượng theo quy định tại khoản 6.2 nêu trên.
7. Loại trừ trách nhiệm
7.1. Chúng tôi không đảm bảo rằng các Dịch vụ hoặc các chức tăng được tích hợp trên hệ thống luôn có sẵn, có thể truy cập bất kỳ lúc nào, không bị gián đoạn, an toàn, chính xác, hoàn thiện hoặc không bị lỗi, rằng các lỗi phát sinh, nếu có, sẽ được khắc phục, hoặc rằng hệ thống và/hoặc máy chủ sẵn có những chức năng an toàn với virus hoặc bất cứ mã, lệnh, chương trình, thành tố có hại nào khác.
7.2. Người dùng cần thừa nhận rằng mọi rủi ro phát sinh ngoài việc sử dụng Dịch vụ của hệ thống sẽ thuộc về Người dùng trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép.
7.3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm phát sinh từ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc mang tính hệ quả nào (gồm bất kỳ mất mát nào về dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị di động khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hệ thống.
7.4. Bạn có quyền yêu cầu chấm dứt Tài khoản của bạn và/hoặc dừng sử dụng hệ thống trong trường hợp không thỏa mãn với hệ thống của chúng tôi.
7.5. Trường hợp Công ty, theo phán quyết của tòa án có thẩm quyền, phải chịu trách nhiệm trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép (bao gồm đối với lỗi bất cẩn không đáng kể) thì trách nhiệm của Công ty đối với Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chỉ giới hạn trong một mức không cao hơn một khoản tiền cụ thể như trong phán quyết của tòa án có thẩm quyền.
7.6. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi các đối tác dịch vụ trên Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn đối tác thanh toán, đối tác vận chuyển. Trong khả năng của mình, chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng xử lý thắc mắc hoặc chuyển Khách hàng tới bộ phận chuyên trách của đối tác để xử lý các băn khoăn, khiếu nại của mình.
7.7. Chúng tôi được miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào về con người và tài sản phát sinh từ việc hành động hoặc không hành động của bất kỳ bên nào.
8. Liên kết và tương tác với trang của Bên thứ ba
8.1. Các đường dẫn/quảng cáo của bên thứ ba có thể xuất hiện trên hệ thống và khiến Người dùng thoát khỏi hệ thống. Các website hoặc ứng dụng được truy cập từ các đường dẫn này đều không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi trừ những website hoặc ứng dụng của đối tác của Công ty được tích hợp trong hệ thống hoặc được hướng dẫn để truy cập và vì thế bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với tất các rủi ro khi truy cập, tương tác hoặc giao dịch trên những website hoặc ứng dụng này.
8.2. Chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho Người dùng theo quy định tại Điều khoản Dịch vụ này. Người dùng ghi nhận và đồng ý rằng, khi Người dùng lựa chọn sử dụng dịch vụ khác của bên thứ ba hoặc bên đối tác thông qua hệ thống, bên thứ ba hoặc bên đối tác sẽ yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện kèm theo. Việc chấp nhận các điều khoản dịch vụ này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa bạn và các bên thứ ba đó hoặc các đối tác của Công ty.
8.3. Người dùng đồng ý rằng việc chúng tôi cung cấp các đường dẫn hoặc tạo điều kiện cho sự tương tác này với bên thứ ba không phải đối tác của Công ty thông qua hệ thống đơn thuần để tạo sự thuận lợi, và sẽ không hàm ý hoặc thể hiện việc liên kết, xác nhận hoặc bảo trợ của Công ty đối với bất kỳ website hoặc ứng dụng được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.
9. Tính riêng lẻ
Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều khoản Dịch vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản nào còn lại.
10. Bồi thường
Người dùng đồng ý rằng sẽ bảo vệ, bồi thường, không gây hại cho Công ty, công ty con, công ty liên kết, công ty thành viên, các bên đối tác (bao gồm cả bên tư vấn pháp lý) và nhân viên của chúng tôi đối với bất kỳ khiếu nại, thủ tục tố tụng, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả chi phí pháp lý, chi phí giải quyết tranh chấp) mà chúng tôi phải gánh chịu phát sinh từ việc (a) tranh chấp liên quan đến giao dịch được thực hiện trên , giao dịch thực hiện với bên đối tác, bên thứ ba thông qua hệ thống (b) vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Dịch vụ này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào, hoặc (d) bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật nào được đăng tải bởi Người dùng.
11. Luật áp dụng
Các Điều khoản Dịch vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Dịch vụ này liên quan đến Công ty hoặc bất kỳ bên nào là đối tượng của các Điều khoản Dịch vụ này sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC). Địa điểm trọng tài là Hà Nội. Thủ tục tố tụng tuân theo Quy tắc VIAC tại thời điểm xảy ra tranh chấp. Ngôn ngữ của trọng tài là Tiếng Việt.
12. Quy định chung
12.1. Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực kể từ thời điểm ban hành. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, bổ sung các Điều khoản Dịch vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều khoản Dịch vụ được chỉnh sửa lên . Việc Người dùng tiếp tục sử dụng hệ thống sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người dùng chấp nhận và đồng ý với Điều khoản Dịch vụ được chỉnh sửa.
12.2. Người dùng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Người dùng theo đây.
12.3. Các điều khoản được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ các thỏa thuận hay chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong Điều khoản Dịch vụ này cấu thành nên sự thỏa thuận của các bên đối với Dịch vụ và hệ thống. Các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào để thực hiện các hành vi trái với Điều khoản Dịch vụ này và trái với quy định pháp luật.
TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY. BẰNG CÁCH ẤN NÚT “ĐỒNG Ý” TẠI THỜI ĐIỂM LẬP TÀI KHOẢN, HOẶC TIẾP TỤC TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG CỦA CÔNG TY SAU KHI NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CHỈNH SỬA ĐIỀU KHOẢN, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG XÁC NHẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY BẰNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ CỦA MÌNH, HOẶC TỔ CHỨC MÀ MÌNH ĐẠI DIỆN MỘT CÁCH HỢP PHÁP, MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.