Chính sách bảo mật

Giới thiệu về Chính sách bảo mật thông tin

Your Image

Car Doctor sẽ thu thập những dữ liệu nào từ Người dùng?

Your Image

Car Doctor ghi nhận dữ liệu của Người dùng khi nào?

Your Image

Car Doctor sử dụng thông tin ghi nhận từ bạn vào mục đích gì?

Your Image

Thời gian bảo mật và lưu trữ

Your Image

Cách Car Doctor sử dụng thông tin được ghi nhận từ bạn như thế nào?

Your Image

Bảo mật thông tin với bên thứ ba

Your Image

An toàn trong việc sử dụng dữ liệu khi vận hành

Your Image

Truy cập, sửa đổi, và cập nhật thông tin cá nhân của Người Dùng

Your Image

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Your Image

Hiệu lực của chính sách bảo mật

Your Image